ACASĂACASĂ   |   LOCAŢIE
Bala, Mehedinţi, România
        "1415 (6923) iunie 10, Argeş.

        În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea mare voievod şi domn, din mila şi darul lui Dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată ţara Ungrovlahiei şi părţile de peste munţi încă şi către părţile tătătreşti şi pe amândouă părţile peste toată Podunavia încă şi până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului. A binevoit domnia mea cu a sa binevoinţă, cu inima curată şi luminată şi am dăruit acest atotcinstit hrisov boiernaşilor domniei mele, Vlad cu nepoţii săi, Şişa şi Buia şi lui Stănilă cu fraţii săi, ca să-i fie lui Vlad cu toţi nepoţii lui, Buia, Şişa şi lui Stănilă cu fraţii lui, satul numit Bela, care este în judeţul Motrului, ca să fie lui Vlad cu toţi nepoţii lui, de ocină şi de ohabă, satul Bela şi Preslop. Au dat domniei mele un cal şi o cupă. De aceea să le fie de ocină şi de ohabă începând de la vama oilor, de la vama porcilor, de albinărit, de găletărit, de vinărici, de gloabe, de cărături, de podvoade, adică de la slujbele mici până la cele mari, de acestea toate să le fie de ohabă lor şi copiilor lor, nepoţilor şi strănepoţilor cât va trăi domnia mea şi cât va trăi fiul domniei mele, Mihail voievod...
        Iată aceştia sunt martorii acestui hrisov: Radu ban-vornic, jupan Martin, Aga ban, jupan Stoica rusul, jupan Dragomir dela Segarcea, baldovin logofăt, Micul vistier şi Vasea purtătorul de sabie, Stanciu comis, Manea stolnic, Gherghina paharnic.
        Şi eu, Mihail gramatic, care am scris la Argeş, luna Iunie 10 zile în anul 6923 (1415), în vremea când a venit Mustafa Celapi.
        Io, Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn."

    Acad. R.P.R., C 123 Orig, slav, perg, pecete atârnată căzută.
 © 2008 - 2024 - C. V. Frent